Tego rodzaju opóznione oddawanie stolca nie, nalezy do pojecia nawykowego zaparcia stolca

Powstaniu nawykowego zaparcia o typie odbytniczym sprzyja także nadużywanie lewatyw, które rozciągając odbytnicę przytępiają uczucie parcia na stolec (torpor recti). Jak dowodzą badania radiologiczne, zaparcia stolca tego typu mogą powstawać także na tle znacznego zwiotczenia tłoczni brzusznej, mięśni na miednicy i opadnięcia trzewi po częstych porodach: masy kałowe mogą dochodzić do odbytnicy nawet w szybszym czasie niż zwykle i dopiero w niej zalegają czas dłuższy. Długie przebywanie kału w odbytnicy może zależeć od organicznych chorób odbytu oraz samej odbytnicy, mianowicie od kurczu zwieracza w przypadkach rozpadliny odbytu, zapalenia guzów krwawniczych, zaburzeń aktu oddawania stolca wskutek organicznej choroby układu nerwowego itd. Tego rodzaju opóźnione oddawanie stolca nie, należy do pojęcia nawykowego zaparcia stolca. Wrodzone lub nabyte rozszerzenie oraz nadmierna długość jelita grubego, zwłaszcza okrężnicy esowatej (choroba Hirschsprunga) także usposabiają do nawykowego zaparcia stolca. Postać kurczową nawykowego zaparcia stolca spostrzega się zwłaszcza często u osób neuropatycznych ze wzmożoną ogólną pobudliwością. Kurcz może dotyczyć każdej części jelita grubego, najczęściej jednak spotyka się go w okrężnicy dalszej, tak iż nawykowe zaparcie kurczowe- jest typem przeważnie poprzecznym i zstępującym. [hasła pokrewne: Sprzątanie warszawa, firma sprzątająca, firma sprzątająca Poznań ]

Rokowanie w niestrawnosci jelitowej gnilnej jest pomyslne

Ze stanowiska klinicznego niestrawność gnilną cechują biegunki oddawaniem charakterystycznych stolców o bardzo przykrej gnilnej woni, zależnej przede wszystkim od metylomerkaptanu i siarkowodoru, o ciemnej barwie i odczynie wybitnie zasadowym. Pozostawiony na 24 godziny w rurkach Schmidt-Strassburgera w ciepłocie 37,5° kał ciemnieje jeszcze bardziej, a odczyn jego staje się bardziej zasadowy, natomiast gazów wytwarza się niewiele. Te cechy kału umożliwiają odróżnienie niestrawności gnilnej od niestrawności fermentacyjnej, brak zaś w stolcach śluzu i innych składników chorobowych (białych krwinek, krwi itd. ) – od choroby organicznej jelit. Rokowanie w niestrawności jelitowej gnilnej jest pomyślne, jeżeli usunie się przyczynę choroby. Leczenie w niestrawności jelitowej gnilnej jest przede wszystkim przyczynowe. Ponieważ gniciu ulega w jelitach nie tyle białko pokarmowe, ile wydzielina jelit, którą, wywołują nie dość rozdrobnione pokarmy, przeto poleca się podawać pożywienie w postaci papkowatej oraz płynnej i zwraca się uwagę, by chory dobrze je przeżuwał. Stanowczo nie zezwala się na surowe jarzyny (sałatę, ziemniaki, ogórki itd. ) i surowe owoce. Mięso może być spożywane w stanie mielonym, i to tylko dokładnie gotowane lub smażone. Wszelkie pokarmy, zwłaszcza zaś mięso, ryba, jaja, ser muszą być bezwarunkowo świeże. Z pokarmów białkowych najmniej ulega gniciu białko roślinne, zawarte w produktach zbożowych, a następnie w kolei coraz łatwiejszego gnicia idą kazeina, mięso i jaja. Toteż nie należy śpieszyć z zezwoleniem na spożywanie mięsa i jaj. [podobne: sprzątanie poznań, sprzątanie biur, odzież medyczna ]