SZCZELINA ODBYTU

SZCZELINA ODBYTU Jeżeli wskutek przewlekłego zapalenia jelita grubego lub wskutek stałego przyjmowania środków przeczyszczających człowiek oddaje kał niesformowany, dochodzi powoli według Miuigana do przykurczu włóknistego podskórnej części zwieracza zewnętrznego odbytu. Jeżeli teraz przypadkowo zostanie oddany kał zbity, delikatny nabłonek błony śluzowej może ulec pęknięciu na granicy pierścienia włóknistego. W tym przypadku mówimy o szczelinie z nadmiernego rozciągnięcia; w rzadkich przypadkach szczelina powstaje przez pociąganie przez włóknisty polip (fissula e tractione). Mnogie, przeważnie powierzchowne szczeliny znajdujemy przede wszystkim we wrodzonym zwężeniu. odbytnicy, lecz również po długotrwałym (w ciągu szeregu lat) używaniu soli przeczyszczających lub środków zawierających fenoloftaleinę. Ze zwykłej początkowo, świeżej szczeliny powstaje stosunkowo szybko szczelina przewlekła o brzegach twardych. [więcej w: osuszanie budynków, zamiatarki, fotobudka wesele ]

Wywód chorobowy, i przyczyny

Wywód chorobowy, i przyczyny. Nawykowe zaparcie stolca jest chorobą częstą, zwłaszcza u kobiet. Wywołujące ją zaburzenie napięcia nerwowo-mięśniowego układu jelita grubego jest przeważnie zjawiskiem konstytucyjnym. Toteż nawykowe zaparcie stolca przekazuje się często dziedzicznie i jest często: chorobą rodzinną. W patogenezie usposobienia ustrojowego dużą rolę odgrywają, niezawodnie, gruczoły dokrewne, których wydzieliny wywierają wpływ na układ nerwowo-mięśniowy jelit. Za tym przemawia między innymi nawykowe zaparcie na tle niedomogi tarczycy, np. u chorych na obrzęk śluzowaty (myxoedema) i odwrotnie, biegunki w chorobie Basedowa. Badania doświadczalne dowodzą także znacznego wzmożenia napięcia wyosobnionych jelit zwierzęcych po dodaniu przetworów tarczycy do płynu odżywczego. W związku z wpływami hormonalnymi stoi najprawdopodobniej ta okoliczność, że zaparcie nawykowe objawia się najczęściej w okresie dojrzewania płciowego, między 16 a 20 rokiem życia, zwłaszcza u kobiet. Nawykowe zaparcie stolca, szczególnie jego postać hipokinetyczna, zdarza się bardzo często u osób o budowie astenicznej, którą cechuje wiotkość tkanki łącznej oraz układu nerwowo-mięśniowego. Toteż u osób, dotkniętych nawykowym zaparciem stolca, często można stwierdzić opadnięcie trzewi brzusznych i zwiotczenie żołądka, Dla powstania nawykowego zaparcia stolca jest niezbędny pewien stopień zaburzenia napięcia nerwowo-mięśniowego układu jelita grubego. W związku z tym w wielu przypadkach potrzebne są jeszcze dodatkowe czynniki, by zaparcia stolca powstały. [patrz też: fotobudka wesele, fotobudka, kontenery na gruz ]