Tego rodzaju opóznione oddawanie stolca nie, nalezy do pojecia nawykowego zaparcia stolca

Powstaniu nawykowego zaparcia o typie odbytniczym sprzyja także nadużywanie lewatyw, które rozciągając odbytnicę przytępiają uczucie parcia na stolec (torpor recti). Jak dowodzą badania radiologiczne, zaparcia stolca tego typu mogą powstawać także na tle znacznego zwiotczenia tłoczni brzusznej, mięśni na miednicy i opadnięcia trzewi po częstych porodach: masy kałowe mogą dochodzić do odbytnicy nawet w szybszym czasie niż zwykle i dopiero w niej zalegają czas dłuższy. Długie przebywanie kału w odbytnicy może zależeć od organicznych chorób odbytu oraz samej odbytnicy, mianowicie od kurczu zwieracza w przypadkach rozpadliny odbytu, zapalenia guzów krwawniczych, zaburzeń aktu oddawania stolca wskutek organicznej choroby układu nerwowego itd. Tego rodzaju opóźnione oddawanie stolca nie, należy do pojęcia nawykowego zaparcia stolca. Wrodzone lub nabyte rozszerzenie oraz nadmierna długość jelita grubego, zwłaszcza okrężnicy esowatej (choroba Hirschsprunga) także usposabiają do nawykowego zaparcia stolca. Postać kurczową nawykowego zaparcia stolca spostrzega się zwłaszcza często u osób neuropatycznych ze wzmożoną ogólną pobudliwością. Kurcz może dotyczyć każdej części jelita grubego, najczęściej jednak spotyka się go w okrężnicy dalszej, tak iż nawykowe zaparcie kurczowe- jest typem przeważnie poprzecznym i zstępującym. [hasła pokrewne: Sprzątanie warszawa, firma sprzątająca, firma sprzątająca Poznań ]

ROZPADLINA- ODBYTU

ROZPADLINA- ODBYTU (FISSURA ANI) Zaburzenia czynnościowe jelit Przez miano: rozpadlina odbytu rozumie się podłużne pęknięcie błony śluzowej odbytu, przeważnie w tylnej jego części. Czynnikami wywołującymi pęknięcie są w większości przypadków bardzo twarde masy kałowe, rzadziej ciała obce. Guzy krwawnicze stwarzają stan sprzyjający powstaniu rozpadlin. Rozpadlina odbytu objawia się nadzwyczaj silnymi bólami podczas oddawania stolca, zwłaszcza twardego. Pęknięcie stwierdza się dokładnym oglądaniem odbytu po ostrożnym rozsunięciu skóry dookoła niego. Leczenie w przypadkach rozpadliny odbytu polega na stosowaniu diety dającej miękkie, papkowate stolce, łagodnych środków rozwalniających, kąpieli nasiadowych z rumianku, lewatyw z oliwy. Ze środków rozwalniających poleca się proszek lukrecjowy złożony (pulvis Liqlfiritiae compositus), olej parafinowy (oleum paraffini) i in. Prócz tego poleca się pędzlowanie rozpadliny dwa razy dziennie 1 ero roztworem sulfobituminianu amonowego (ammonium sulfobituminieum). Bóle łagodzimy czopkami z wyciąg wilczej jagody (extractusti Belladonnae). W uporczywych przypadkach uciekamy się do przecięcia zwieracza odbytu (sphincterotomia). [przypisy: sprzątanie biur, szorowarka, Sprzątanie warszawa ]