Wyniki ciazy po operacji bariatrycznej AD 7

LGA oznacza duże dla wieku ciążowego, a SGA małe dla wieku ciążowego. W czterech testach interakcji nie stwierdziliśmy znaczącej modyfikacji działania chirurgii bariatrycznej na cukrzycę ciążową zgodnie z BMI przed zabiegiem operacyjnym, odstęp pomiędzy operacją a porodem lub wielkość zmniejszenia BMI od operacji do wczesnej ciąży (przy lub powyżej i poniżej poziomy mediany dla wszystkich trzech podgrup) lub zgodnie z parytetem (nierodzimie lub wieloraka) (ryc. 2). Nie stwierdzono również istotnej zmiany w chirurgii bariatrycznej w wynikach okołoporodowych, z wyjątkiem 3 z 16 testów interakcji, w wyniku których uzyskano następujące istotne interakcje: większy spadek BMI wiązał się z niższym ryzykiem wystąpienia niemowląt w dużych ciążach i większe ryzyko porodów przedwczesnych, a dłuższy odstęp między zabiegami a porodem wiązał się z większym ryzykiem wystąpienia małych dzieci w wieku ciążowym (ryc. 2).
Analizy wrażliwości
Dane o przybraniu na wadze podczas ciąży były dostępne dla 33% ciąż po zabiegu chirurgicznym (219 z 670) i 33% ciąż kontrolnych (209,265 z 627,023). Przyrost masy ciała był podobny w obu grupach kobiet (8,8 kg w grupie pooperacyjnej – ciążowej i 9,0 kg w grupie kontrolnej – ciąża, średnia różnica, -0,2 kg, 95% CI, -1,1 do 1,4, P = 0,77). Korekta dotycząca przybrania na wadze podczas ciąży nie wpłynęła w istotny sposób na związek między operacją bariatryczną a jakimkolwiek skutkiem (Tabela S4 w Dodatku Uzupełniającym). Wyniki były podobne w analizach, które obejmowały tylko jedną ciążę na kobietę po operacji bariatrycznej (tabela S5 w dodatkowym dodatku) oraz w analizach z wykorzystaniem uogólnionego modelu ramowego z oszacowaniem (skorygowanego o, zamiast warunkować, czynniki dopasowania) (Tabela S6 w dodatkowym dodatku).
Dyskusja
W tym ogólnopolskim prospektywnym badaniu kohortowym kobiety z operacją baria tryczną w wywiadzie miały niższe ryzyko wystąpienia cukrzycy ciążowej i niemowląt w wieku rozrodczym oraz zwiększone ryzyko wystąpienia niemowląt w wieku podrzędnym i krótszej ciąży niż kobiety w grupie kontrolnej dopasowanej do BMI przed zabiegiem (z zastosowaniem BMI we wczesnej ciąży w kohorcie kontrolnej). Wcześniejsze badania donoszą o sprzecznych wynikach dotyczących wpływu chirurgii bariatrycznej na rozwój cukrzycy ciążowej; te niespójności najprawdopodobniej tłumaczy się małymi wielkościami próbek i heterogenicznymi projektami badań.15,16 W jednym poprzednim badaniu23, w którym, jak w niniejszym badaniu, przypadki były dopasowane do kontroli zgodnie z BMI przed zabiegiem, nie było przypadków cukrzycy ciążowej pośród 70 kobiety, które miały historię operacji bariatrycznych i 21 przypadków wśród 140 dopasowanych kontroli; w naszej kohorcie cukrzycę ciążową zdiagnozowano u 1,9% kobiet, które przeszły operację bariatryczną, o raz w 6,8% dopasowanych kontroli [patrz też: geriatra wizyty domowe, cetuksymab, endometrium z cechami sekrecji ]

Powiązane tematy z artykułem: cetuksymab endometrium z cechami sekrecji geriatra wizyty domowe