Badanie przesiewowe HPV w kierunku raka szyjki macicy na obszarach wiejskich w Indiach ad 6

Proporcje nowotworów, które wykryto w stadium I, wynosiły około 60% w grupach testujących HPV i badania cytologiczne, 42% w grupie VIA i 28% w grupie kontrolnej (Tabela 3). Tabela 4. Tabela 4. Częstość występowania raka szyjki macicy i częstości zgonów. W grupie badanej HPV stwierdzono 34 zgony z powodu raka szyjki macicy, 54 w grupie badania cytologicznego, 56 w grupie VIA i 64 w grupie kontrolnej (tabela 3). Częstość występowania raka szyjki macicy w stopniu II lub wyższym oraz częstość zgonów z powodu raka szyjki macicy były istotnie wyższe w grupie badanej cytologicznie i grupie VIA niż w grupie testującej HPV. W grupie testującej HPV współczynnik ryzyka wykrycia zaawansowanego raka wynosił 0,47 (przedział ufności 95% [CI], 0,32 do 0,69), a współczynnik ryzyka zgonu wynosił 0,52 (95% CI, 0,33 do 0,83), co w porównaniu z grupą kontrolną (tabela 4). W 8-letnim okresie obserwacji, inwazyjny rak szyjki macicy rozwinął się u 8 z 24 3380 kobiet z ujemnym mianem HPV, u 22 z 23 762 kobiet, które miały negatywne wyniki w testach cytologicznych, oraz u 25 z 23.032 kobiet, które miały negatywne wyniki w VIA, z zestandaryzowane w skali wieku odpowiednio 3,7, 15,5 i 16,0 przypadków inwazyjnego raka szyjki macicy na 100 000 osobolat.
Rycina 2. Ryc. 2. Skumulowana częstość występowania raka szyjki macicy w dowolnym stadium (panel A) i w stadium II lub wyższym (panel B) i skumulowana śmiertelność (panel C). HPV oznacza wirusa brodawczaka ludzkiego i badanie VIA szyjki macicy kwasem octowym.
Na rycinie 2 przedstawiono skumulowaną częstość występowania raka szyjki macicy, wskaźniki stopnia II lub wyższego oraz skumulowaną śmiertelność. Skumulowana częstość występowania zaawansowanego raka szyjki macicy i skumulowana stopa zgonu była niższa w grupie testującej HPV niż w grupie kontrolnej, a różnica była większa w okresie obserwacji. Nie stwierdzono istotnego zmniejszenia częstości zgonów z jakiejkolwiek przyczyny w grupach interwencyjnych, w porównaniu z grupą kontrolną (dane nie przedstawione).
Wśród kobiet, które poddano badaniu przesiewowemu i leczono, łagodne zdarzenia niepożądane odnotowano u 123 kobiet, a ciężkie zdarzenia niepożądane związane z niekontrolowanym krwawieniem po LEEP, które skutkowały histerektomią, zgłoszono u kobiety.
Dyskusja
W naszym randomizowanym badaniu klinicznym z grupą kontrolną program badań przesiewowych do wykrywania raka szyjki macicy został przeprowadzony w warunkach niskiego zużycia zasobów. Ponieważ w Indiach jest niewiele badań przesiewowych na raka szyjki macicy, kobiety, które nie przeszły badań przesiewowych (grupa kontrolna), zostały uznane za objęte standardową opieką. Włączenie tej grupy kontrolnej zostało zatwierdzone przez indyjskie komisje etyczne IARC i indyjskie.
Różnica w liczbie zakwalifikowanych kobiet, które zostały zgłoszone wcześniej5, a liczba tutaj podana była spowodowana błędnym włączeniem niekwalifikujących się kobiet do oryginalnego raportu i aktualizacji danych. Randomizacja grup kobiet w klastrach zminimalizowała możliwość, że osoby przydzielone do jednej grupy badawczej otrzymają interwencję dostarczoną innej grupie badanej.
Nasze badanie wykazało, że pojedyncza runda badań nad HPV wiązała się ze znacznym spadkiem odsetka zaawansowanych nowotworów szyjki macicy i związanych z nimi zgonów w porównaniu z nieekranowaną grupą kontrolną
[podobne: rosuwastatyna, geriatra wizyty domowe, endometrium z cechami sekrecji ]

Powiązane tematy z artykułem: endometrium z cechami sekrecji geriatra wizyty domowe rosuwastatyna