Długoterminowe wyniki stentowania a endarterektomia na zwężenie tętnic szyjnych ad

Zatwierdzenie protokołu zostało uzyskane przez komisję ds. Oceny etycznej w każdym centrum uczestniczącym. Pacjenci wyrazili pisemną zgodę na przedłużony okres obserwacji do 10 lat. Autorzy zaprojektowali badanie, zebrali i przeanalizowali dane, napisali manuskrypt i podjęli decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji. Autorzy zapewniają rękojmię za kompletność i dokładność danych i analiz oraz potwierdzają wierność tego raportu w protokole badania. Firma Abbott Vascular Solutions wniosła wkład w urządzenia i finansowanie, ale nie brała udziału w projektach badania ani w przygotowaniu lub przejrzeniu manuskryptu. Firma Abbott Vascular Solutions pomogła w monitorowaniu strony, w tym monitorowaniu wszystkich kanadyjskich witryn.
Centra i pacjenci
Pacjenci byli rekrutowani w 117 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Certyfikację uzyskało 477 chirurgów i 224 interwencjonistów.4 Uznani pacjenci mogli mieć objawowe lub bezobjawowe zwężenie tętnicy szyjnej. Pacjenci byli uważani za objawowych, jeśli mieli przejściowy atak niedokrwienny, amaurosis fugax lub niewielki niedotyczący udar obejmujący tętnicę szóstą tętnicy szyjnej w ciągu 180 dni przed randomizacją; Kryteria kwalifikacyjne dla pacjentów z objawami obejmowały zwężenie o 50% lub więcej średnicy tętnicy w badaniu angiograficznym, 70% lub więcej w badaniu ultrasonograficznym lub 70% lub więcej w obliczeniowej angiografii tomograficznej lub angiografii rezonansu magnetycznego, jeśli zwężenie ultrasonografii wynosiło 50 do 69 %. W przypadku pacjentów bezobjawowych kryteria kwalifikowalności obejmowały zwężenie wynoszące 60% lub więcej w badaniu angiograficznym, 70% lub więcej w badaniu ultrasonograficznym lub 80% lub więcej w angiografii komputerowej w tomografii komputerowej lub angiografii rezonansu magnetycznego, jeśli zwężenie ultrasonografii wynosiło 50 do 69%. Kryteria kwalifikowalności zostały opublikowane wcześniej3 i zostały opisane w protokole.
Leczenie
Stentowanie i endarterektomię przeprowadzono zgodnie z opublikowanymi wytycznymi.4-6 Podwójne leczenie przeciwpłytkowe rozpoczęto przed stentowaniem. Zastosowano stent RX Acculink i, o ile to możliwe, urządzenie RX Accunet do przechwytywania i usuwania zatorów (urządzenie zatorowe ). Po stentowaniu pacjenci otrzymywali jedną lub dwie dawki 325 mg aspiryny dziennie przez 30 dni i albo klopidogrel, w dawce 75 mg na dobę, albo tiklopidynę, w dawce 250 mg dwa razy na dobę, przez 4 tygodnie. Pacjenci przydzieleni do endarterektomii otrzymywali codziennie 325 mg aspiryny przed zabiegiem. Wszyscy pacjenci otrzymywali aspirynę w dawce od 80 do 325 mg po 4 tygodniach oraz terapię medyczną, która była zgodna z obecnym standardem opieki.7
Sprawdzanie punktów końcowych
Badanie pacjentów było wykonywane co roku i obejmowało podawanie Kwestionariusza Przemijającego Niedokrwiennego Ataku (TIA) 8 i ultrasonografii tętnicy szyjnej. Rozmowę telefoniczną, która obejmowała podawanie kwestionariusza TIA-Stroke, przeprowadzono w 6-miesięcznym okresie między wizytami, a także co roku dla pacjentów, którzy nie mogli uczestniczyć w corocznej wizycie.
Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była kompozycja dowolnego udaru, zawału mięśnia sercowego lub zgonu w okresie okołoprocesuralnym lub udarze po stronie bocznej do 10 lat po randomizacji
[więcej w: siatka centylowa dla młodzieży, endometrium z cechami sekrecji, retrospekcja białystok ]

Powiązane tematy z artykułem: endometrium z cechami sekrecji retrospekcja białystok siatka centylowa dla młodzieży