Lista rzeczy do zrobienia dla nowego komisarza FDA ad

Komisarz ma prawo do podejmowania działań mających na celu ochronę zdrowia publicznego i ma znaczną władzę do wprowadzania zmian administracyjnych bez działań kongresowych. Co równie ważne, przekazując entuzjazm i jasność co do misji agencji, silny komisarz daje ludziom, którzy pracują w FDA poczucie dumy z tego, co robią – powiedział Kennedy. Jeszcze zanim zostanie potwierdzony, kandydat na komisarza powinien spotkać się z senatorami z obu stron, aby rozpocząć proces odbudowy agencji, pisze były urzędnik FDA Virginia Cox w książce, która była podobno konsultowana przez zespół przejściowy Obamy.3 Nominowany może zacznij skupiać się na kluczowych priorytetach, takich jak zapewnienie większych funduszy federalnych – sugeruje Cox. Rada Naukowa FDA oszacowała w swoim raporcie z 2007 roku, że budżet agencji, a następnie około 2 miliardy dolarów (obecnie 2,4 miliarda dolarów), musiał podwoić się, aby mógł realizować bieżące obowiązki. Ponad 40% siły roboczej FDA około 10 000 ma ponad 50 lat; nowi pracownicy muszą być rekrutowani i wyszkoleni, aby obsadzić setki wolnych miejsc pracy, a personel musi zostać rozszerzony w kluczowych obszarach. A przestarzały system informatyczny agencji musi zostać zastąpiony przez system, który pozwala mu gromadzić, zarządzać i badać istotne dane.
Zdolność nowego komisarza do zmiany tonu i przywrócenia wiarygodności będzie miała kluczowe znaczenie zarówno dla uzyskania potrzebnych zasobów od Kongresu, jak i dla przeprowadzenia wewnętrznej reformy, powiedziała Susan Wood, profesor polityki zdrowotnej w Szkole Zdrowia Publicznego i Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu George a Washingtona. . Zaufanie do agencji jest na najniższym poziomie , powiedział Wood, który zrezygnował z roli asystenta FDA ds. Zdrowia kobiet w 2005 r. W związku z odmową agencji wypełnienia zaleceń naukowców zatwierdzających Plan B. Zmiana morza może mieć miejsce w innym kierunku, ale zajmie to trochę czasu.
Wood i inni podkreślili potrzebę przywrócenia prymatu nauki w decyzjach FDA oraz zachęcenie do debaty i wymiany intelektualnej w ramach agencji, której kultura w ostatnich latach podobno zniechęcała do odmowy. W następstwie bardzo krytycznego raportu Instytutu Medycyny z 2006 roku dotyczącego bezpieczeństwa leków, FDA polecił menedżerom upewnić się, że absolutnie słuchamy wszystkich i dokumentujemy ich opinie – powiedział jeden z pracowników. Ale zmiana kultury biurowej trwa dłużej w agencji federalnej niż w prywatnej firmie, w której pracownicy mogą łatwiej zostać zwolnieni, powiedziała rzeczniczka konsumentów Diana Zuckerman, prezes Narodowego Centrum Badań nad Kobietami i Rodzinami.
Prezydent Obama obiecał, że przejrzystość będzie hasłem przewodnim jego administracji, a Kongres już przygotował scenę dla większej przejrzystości w FDA. W 2007 r. Ustawa zmieniająca przepisy dotyczące żywności i narkotyków uczyniła kilka kroków ku większej otwartości, z których jednym z najważniejszych było wymaganie od producentów leków i wyrobów medycznych przedkładania do publicznej bazy danych (ClinicalTrials.gov) wyników wszystkich badań (z wyjątkiem wstępnego bezpieczeństwa). badania), które przeprowadzili na zatwierdzonych lekach i urządzeniach – w tym badaniach z wynikami negatywnymi i przeprowadzonych w celu wsparcia nowych wskazań do zatwierdzonego produktu
[patrz też: rosuwastatyna, endarterektomia, siatka centylowa dla młodzieży ]

Powiązane tematy z artykułem: endarterektomia rosuwastatyna siatka centylowa dla młodzieży