NAWYKOWE ZAPARCIE STOLCA

Dość często niestrawność fermentacyjna i gnilna kojarzą się z sobą. W tych przypadkach najpierw zwalcza się niestrawność fermentacyjną, najlepiej przez zarządzenie dni głodowych, po których następuje kilka dni cukrowych. Po usunięciu niestrawności fermentacyjnej zezwala się na kleiki itd. i stopniowo rozszerza się dietę. III. NAWYKOWE ZAPARCIE STOLCA (OBSTIPATIOJiABITUALIS) Określenie i postaci. Nawykowe zaparcie stolca jest to choroba czynnościowa jelita grubego, zależna od zaburzenia napięcia jego układu nerwowo-mięśniowego i objawiająca się późniejszym niż zwykle opróżnianiem się jelit. Do nawykowego zaparcia stolca nie należy zatem zaparcie objawowe, czyli wtórne, powstające wskutek utrudnienia posuwania się zawartości jelitowej na tle przeszkody mechanicznej, np. guzów, powiększonego gruczołu krokowego, nieprawidłowego położenia macicy; zrostów pooperacyjnych itp. , a także zaparcie zależne od organicznych chorób jelit. W przeciwieństwie do tego, w zaparciu nawykowym zaparcie stolca stanowi istotną, podstawową cechę choroby. Odróżnia się 3 postaci nawykowego zaparcia stolca: 1) hipokinetyczną (obstipatio atonica s. hypokinetica); 2) kurczową (obstipatio spastica s. hyperkinetica); 3) najczęstszą atoniczno-kurczową, czyli skojarzoną (obstipatio dyskinetica). [więcej w: kino kadr bogatynia, cetuksymab, vacu activ przeciwwskazania ]

Powiązane tematy z artykułem: cetuksymab kino kadr bogatynia vacu activ przeciwwskazania