Niedostateczne wydzielanie soku trzustkowego moze wywolac uposledzenie trawienia wlókien miesnych

Niedostateczne wydzielanie soku trzustkowego może wywołać upośledzenie trawienia włókien mięsnych. Można je stwierdzić w kale badaniem drobnowidowym w postaci licznych włókien o dobrze zachowanym prążkowaniu. Niedostateczne wydzielanie IW jelitach diastazy wieść może do zaburzenia trawienia skrobi itd. Trwając czas dłuższy zmiany czynnościowe mogą doprowadzić do organicznej choroby jelit, wskutek ustawicznego drażnienia ich ściany przez nieprawidłowe wytwory rozkładu miazgi pokarmowej. Przejście to nie zawsze bywa łatwo uchwytne. Odwrotnie, choroby organiczne narządu trawienia kojarzą się często z zaburzeniami czynności jelit powstającymi na ich podłożu. Tych zaburzeń czynnościowych następowych, czyli wtórnych, nie należy utożsamiać z istotnymi, czyli pierwotnymi chorobami czynnościowymi jelit. Z postaci niestrawności jelitowej na osobne omówienie zasługują niestrawność jelitowa fermentacyjna i gnilna. [więcej w: vacu activ przeciwwskazania, viadem, grapil piła ]

Powiązane tematy z artykułem: grapil piła vacu activ przeciwwskazania viadem