NIESTRAWNOSC JELITOWA GNILNA

NIESTRAWNOŚĆ JELITOWA GNILNA (DYSPEPSIA INTESTINALIS PUTRIPA) Określenie i przyczyny. Niestrawność jelitowa gnilna jest chorobą czynnościową jelita polegającą na wzmożeniu gnicia w jelicie grubym bez zmian organicznych w jelitach. Niestrawność jelitowa gnilna może powstawać na tle niestrawności jelitowej fermentacyjnej, gdy wytwarzające się kwasy organiczne i gazy drażniąc jelita wywołują obfite wydzielanie do ich światła płynu zasobnego w białko, łatwo ulegające rozkładowi pod działaniem bakterii. Brak lub upośledzenie wydzielania wolnego kwasu solnego w żołądku, niedostateczne wydzielanie soku trzustkowego, a nawet niedostateczne przeżuwanie pokarmów, wskutek czego nie zostają one należycie rozdrobnione, pomimo prawidłowej wydzielniczej czynności żołądka – te czynniki mogą również wywoływać niestrawność jelitową gnilną. W tych przypadkach obfite wydzielanie do jelit sprowadzają składniki pokarmu dostające się do nich w stanie, nie dość rozdrobnionym lub nie dość przetrawionym. W przypadkach stałego braku wolnego kwasu solnego w żołądku rolę przyczynową mogą odgrywać bakterie dostające się do jelit po przejściu bezkarnie przez żołądek. Niestrawności jelitowej gnilnej nie należy utożsamiać ze wzmożonym gniciem białka w jelicie grubym, które spostrzega się często w chorobach organicznych jelita grubego, zwłaszcza w przypadkach rozkładającego się nowotworu złośliwego oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, połączonych z wysiękaniem do jelit, szczególnie zaś z powstawaniem wydzieliny ropiastej i krwawej. [więcej w: endometrium z cechami sekrecji, ropowica dna jamy ustnej, grapil piła ]

Powiązane tematy z artykułem: endometrium z cechami sekrecji grapil piła ropowica dna jamy ustnej