Po porodzie żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

W Obrazie w medycynie klinicznej Zalts i Hayek (wydanie z 18 grudnia) opisują kobietę z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową po porodzie. Stwierdzono, że pacjent był heterozygotyczny pod względem mutacji w genie kodującym reduktazę 5,10-metylenotetrahydrofolianową (MTHFR). Autorzy sugerują, że mutacja była najprawdopodobniej źródłem jej podatności na hiperkoagulację. Jednak niedawne, szeroko zakrojone, prospektywne badanie obejmujące 66 140 uczestników nie wykazało związku pomiędzy homozygotycznym lub heterozygotycznym genotypem MTHFR a ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.2 Iloraz szans dla rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wynosił 1,01 dla heterozygotycznego (C677CT). ) lub genotyp homozygotyczny (C677TT) w porównaniu z normalnym genotypem MTHFR. Co więcej, genotyp heterozygotyczny stwierdzono u 41% populacji, zarówno w grupie kontrolnej, jak iw grupie kontrolnej, co sugeruje znacznie częstsze występowanie nieprawidłowego genotypu niż żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.2 Dlatego u pacjenta opisanego przez Zaltsa i Hayeka czynniki ryzyka (ciąża i okres poporodowy, operacja i ograniczona ruchliwość), które zostały ostatnio poddane przeglądowi w czasopiśmie, 3 wydają się być bardziej prawdopodobną przyczyną żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej niż obserwowana mutacja w genie kodującym MTHFR.
Paul Stoll, MD
J. Christian Virchow, MD
Marek Lommatzsch, MD
Uniwersytecka Klinika Medyczna Rostock, 18057 Rostock, Niemcy
Paweł. uni-rostock.de
3 Referencje1. Zalts R, Hayek T. Poporodowa żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. N Engl J Med 2008; 359: 2706-2706
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
2. Naess IA, Christiansen SC, Romundstad PR, i in. Prospektywne badanie genotypu homocysteiny i MTHFR 677TT oraz ryzyka zakrzepicy żylnej w populacji ogólnej – wynika z badania HUNT 2. Br J Haematol 2008; 141: 529-535
Crossref Web of Science Medline
3. Tapson VF. Ostra zatorowość płucna. N Engl J Med 2008; 358: 1037-1052
Full Text Web of Science Medline
[przypisy: endometrium z cechami sekrecji, endarterektomia, cetuksymab ]

Powiązane tematy z artykułem: cetuksymab endarterektomia endometrium z cechami sekrecji