Przyczyna powstawania ropnia jezyka jest zakazenie ropne

Przyczyną powstawania ropnia języka jest zakażenie ropne, które występu je w związku z ukąszeniem języka, zranieniem ciałem obcym, ukłuciem owada lub przenosi się ono z zapalenia około-zębowego lub z migdałka językowego. Migdałek językowy ulega ostremu stanowi zapalnemu (angina), skąd zakażenie przenosi się na język. Wywołują go zarazki ropotwórcze, najczęściej beztlenowe. Ropień rozlany języka powoduje, wskutek wytworzonego obrzęku, bardzo silne- bóle samoistne w czasie łykania i mówienia. Jeśli obrzęk taki wystąpi w tylnej części języka, czemu towarzyszy obrzęk krtani, sprowadza on duszność nieraz groźną dla chorego. Rozpoznanie ropnia języka nie nastręcza trudności, jeśli obrzęk języka jest jednostronny, co bywa najczęściej, powodujący uwypuklenie języka oraz gorsza jego ruchomość. Towarzyszy temu zwykle wysoka ciepłota ciała. Bolesne są również węzły chłonne za kątem żuchwy. [podobne: viadem, kino kadr bogatynia, dyżury aptek czechowice dziedzice ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek czechowice dziedzice kino kadr bogatynia viadem