Rosuwastatyna i zdarzenia sercowo-naczyniowe u pacjentów poddawanych hemodializie ad 7

Najpierw wyłączyliśmy pacjentów, którzy już otrzymywali statyny. Chociaż nie posiadamy rejestru, który umożliwiałby nam systematyczną analizę tej wykluczonej grupy, szacujemy, że może ona stanowić aż 35 do 40% wszystkich pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek. Do tej grupy mogą należeć pacjenci, u których wcześniej występowały incydenty sercowe lub byli poddawani interwencjom sercowo-naczyniowym, a także mogą obejmować pacjentów, u których rozpoczęto statyny we wcześniejszych stadiach postępującej choroby nerek. Zaobserwowaliśmy również niższą niż przewidywano roczną częstość zdarzeń w pierwotnym punkcie końcowym. 1, 2, 2, 26. Tak więc nie można wykluczyć błędu selekcji ani możliwości, że badacze wykluczają pacjentów, którym uwierzyli, uzasadniając leczenie statynami. Inną kwestią jest to, że rekrutowaliśmy pacjentów w wieku od 50 do 80 lat, mimo że wzrost ryzyka sercowo-naczyniowego dotyczy wszystkich grup wiekowych pacjentów poddawanych hemodializie28 i jest nieproporcjonalnie wyższy wśród młodszych pacjentów. Zatem potencjalne korzyści u młodszych pacjentów, z których większość ostatecznie zostanie przeszczepiona, nie były badane w naszym badaniu. Wreszcie, duży odsetek pacjentów zaprzestał stosowania badanego leku w trakcie badania; jest to odzwierciedleniem trudności w przeprowadzaniu badań klinicznych w tej populacji, z dużą częstością zdarzeń niepożądanych i hospitalizacji z powodu współistniejących chorób, a także nieprzewidywalną dostępnością przeszczepów nerek. Głównymi przyczynami przerwania leczenia były transplantacje, zdarzenia niepożądane i końcowe badania. Jest możliwe, że stopa wycofania maskuje potencjalne korzyści z leczenia statynami, chociaż wysoki odsetek przerwania leczenia jest częściowo konsekwencją wysokiego odsetka zdarzeń i jest zgodny z ustaleniami badania 4D.14,18
Coraz częściej korzyści płynące ze stosowania statyn są przypisywane efektom plejotropowym, które są niezależne od obniżenia poziomu cholesterolu LDL i obejmują poprawę w odniesieniu do funkcji śródbłonka i zapalenia 29 oraz obniżenie poziomu białka C-reaktywnego o wysokiej czułości. W ostatnim uzasadnieniu stosowania statyn w zapobieganiu: próba interwencyjna oceniająca rozuwastatynę (JUPITER) (NCT00239681), 10 z udziałem pacjentów bez hiperlipidemii, ale z podwyższonym poziomem białka C-reaktywnego o wysokiej czułości (.2,0 mg na litr), zmniejszoną rozuwastatyną zarówno wysoki poziom wrażliwości białka C-reaktywnego (o 37%), jak i poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe (o 44%). W przeciwieństwie do tego, w naszym badaniu, chociaż wysokie czułości białka C-reaktywnego były podwyższone na początku badania (o 5,0 mg na litr) i były zmniejszane przez rozuwastatynę, nie było zmniejszenia częstości sercowo-naczyniowej. To odkrycie może odzwierciedlać różne przyczyny podwyższonego poziomu białka C-reaktywnego o wysokiej czułości u pacjentów poddawanych hemodializie.
AURORA i 4D nie są jedynymi badaniami wykazującymi brak korzyści z leczenia statynami w określonych populacjach. Pacjenci w kontrolowanej wielonarodowej próbie niewydolności serca Rosuvastatin (CORONA) (NCT00206310) 30 i badaniu Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell Insufficienza Cardiaca (GISSI-HF) (NCT00336336) 31 badanie miało niewydolność serca i frakcje wyrzutowe
[hasła pokrewne: dyżury aptek czechowice dziedzice, krzysztof szpanelewski, szpital pyrzyce ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek czechowice dziedzice krzysztof szpanelewski szpital pyrzyce