Skutki naczyniowe wczesnego i późnego leczenia pomenopauzalnego z użyciem estradiolu ad 5

Rozmiar próbki został następnie zwiększony w celu zwiększenia siły wykrywania interakcji między grupą badaną a postmenopauzą. Wyniki
Charakterystyki poziomu bazowego
Rysunek 1. Rycina 1. Rejestracja, randomizacja i obserwacja.Inne przyczyny braku monitorowania grubości żyły szyjnej wewnętrznej (CIMT) były następujące: we wczesnej fazie pomenopauzalnej, grupa estradiolowa, 3 uczestnicy byli zbyt zajęci, a nie chciałem brać estradiolu; w początkowej fazie postmenopauzalnej, grupa placebo, 3 uczestników oddalało się od obszaru, był zbyt zajęty, został wezwany do służby w służbie zbrojnej, miał konkurencyjny rodzinny problem, został poradzony przez lekarza, aby się wycofał, i nie chciałem brać estradiolu; w późnej fazie pomenopauzalnej, grupa estradiolowa, 2 uczestników odsunęło się od tego obszaru, był zbyt zajęty, nie był już zainteresowany, miał wzrost wagi, a obawiał się zakrzepów krwi; w strefie późnej postmenopauzy, grupa placebo, uczestnik oddalił się od obszaru, 2 byli zbyt zajęci, został wezwany do służby w służbie zbrojnej, miał konkurencyjny rodzinny problem, a otrzymał diagnozę raka piersi po przejściu do stanu wyjściowego mammografia. Inne powody, dla których uczestnicy nie brali udziału w analizie wapnia w tętnicach wieńcowych (CAC) i angiografii komputerowej z angiografią komputerową (CCTA), były następujące: we wczesnej fazie pomenopauzalnej, w grupie placebo, uczestnik stracił kontakt; w późnym okresie pomenopauzalnym, grupa estradiolowa, uczestnik był zbyt zajęty; w późnej fazie pomenopauzalnej, grupa placebo, uczestnik miał niepełne badanie i 2 uczestników straciło kontakt.
Spośród 2166 kobiet poddanych badaniu przesiewowemu 643 poddano randomizacji. We wczesnej fazie pomenopauzalnej 271 kobiet poddano randomizacji, z których 134 przydzielono do grupy otrzymującej placebo, a 137 przydzielono do grupy otrzymującej estradiol; w późnej fazie pomenopauzalnej 372 kobiet poddano randomizacji, z których 186 przydzielono do grupy otrzymującej placebo, a 186 – do uzyskania estradiolu. Łącznie 248 kobiet (123 w grupie placebo i 125 w grupie estradiolu) we wczesnej fazie pomenopauzalnej i 348 kobiet (176 w grupie placebo i 172 w grupie estradiolu) w późnej fazie pomenopauzalnej zawierały dane CIMT w analizie pierwotnego punktu końcowego badania (ryc. 1); 47 uczestników nie miało dostępnych danych CIMT do włączenia do analizy, ponieważ te kobiety porzuciły badania przed ultrasonograficznymi badaniami kontrolnymi.
Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka demograficzna, kliniczna i laboratoryjna. Tabela 2. Tabela 2. Progresja i CIMT.Tabela podstawowa tętnicy szyjnej z CIMT. Tabela przedstawia wyjściową charakterystykę uczestników z obserwacją CIMT dane (tabela S1 w dodatkowym dodatku zawiera te dane dla wszystkich uczestników, którzy przeszli randomizację). Mediana wieku przy przyjęciu do badania wynosiła 55,4 lat we wczesnym okresie pomenopauzalnym i 63,6 lat w późnej fazie pomenopauzalnej, a średni czas od menopauzy wynosił 3,5 lat w początkowej fazie pomenopauzalnej i 14,3 lat w późnej fazie pomenopauzalnej. Średnia wartość CIMT wynosiła 0,75 mm we wczesnej fazie pomenopauzalnej i 0,79 mm w późnej fazie pomenopauzalnej (tabela 2)
[przypisy: grapil piła, viadem, cetuksymab ]

Powiązane tematy z artykułem: cetuksymab grapil piła viadem