Transmisja MERS-Coronavirus w kontaktach domowych AD 5

Dane laboratoryjne i historia 12 kontaktów domowych zidentyfikowanych jako mające prawdopodobne wtórne zakażenie za pomocą MERS-CoV. Wymazy z gardła ze wszystkich domowych kontaktów zostały początkowo przebadane na obecność RNA MERS-CoV za pomocą RT-PCR. Spośród 280 kontaktów 7 (2%), które żyły w trzech klastrach, miało podwójne pozytywne wyniki w RT-PCR (rysunek 1A). Poziomy RNA wirusa w wymazach uzyskanych z tych kontaktów wahały się od mniej niż 500 kopii do 80 000 kopii na próbkę wymazu, przy medianie poziomu 2700 kopii na próbkę (Tabela 1). Tylko kontakt z pozytywnymi wynikami w RT-PCR miał łagodne objawy podczas pobierania próbek, a 2 kontakty miały kontakt z wielbłądami, które zostały zidentyfikowane jako możliwe zbiorniki dla MERS-CoV.12 Testy serologiczne opierały się na algorytmie etapowym (rysunek 1B). Algorytm ustalono po porównawczych testach pierwotnych próbek surowicy ze wszystkich 280 kontaktów domowych, z jedną próbką na osobę (sekcja 3 w dodatkowym dodatku). Te połączone badania sugerują, że rekombinowany test immunofluorescencyjny byłby odpowiednim pierwszym testem diagnostycznym dla seropozytywności dla wyników badań przesiewowych opartych na ELISA. Łącznie 6 kontaktów domowych miało pozytywne wyniki ELISA i pozytywne wyniki testu rekombinowanej immunofluorescencji, spełniając definicję seropozytywności stopnia 1. Te kontakty domowe nie zawierały żadnych pozytywnych wyników RT-PCR. Surowicę z pozytywnych kontaktów RT-PCR uzyskano od 4 do 14 dni po wystąpieniu objawów u pacjentów z indeksem, co sugerowało, że kontakty te były jeszcze w okresie przed serokonwersją.
Poprosiliśmy wszystkich członków gospodarstwa domowego o zgodę na otrzymanie drugiej próbki krwi po 2 do 6 miesięcy na dodatkowe badania. Tylko 44 kontakty w dziewięciu klastrach zgodziły się dostarczyć drugą próbkę. Z tych kontaktów 5 miało pozytywne wyniki testu ELISA; z ty ch 5 kontaktów, 2 były seropozytywne w testach rekombinowanej immunofluorescencji (stopień seropozytywności) (Figura 1C). Jeden z tych 2 kontaktów miał stopień seropozytywności na podstawie swojej pierwszej próbki surowicy, a drugi (kontakt 180) przeszedł serokonwersję między pierwszą a drugą próbką surowicy (tabela S6 w dodatkowym dodatku).
Tabela 2. Tabela 2. Różnicowe analizy serologiczne i neutralizacyjne dla MERS i innych koronawirusów w 7 kontaktach domowych z pacjentami z 1. stadium seropozytywności i pacjentem z indeksem. Poziom 2 seropozytywności testowano na podstawie wymienionych powyżej wartości granicznych PRNT (PRNT90 i PRNT50). Miana PRNT90 były dodatnie u pacjenta wskaźnikowego (który był stosowany jako kontrola w analizie kontaktów domowych) oraz w próbkach uzyskanych z 2 z 7 kontaktów domowych z 1. stopnia seropozytywności [przypisy: sylwia toczyńska, szpital pyrzyce, retrospekcja białystok ]

Powiązane tematy z artykułem: retrospekcja białystok sylwia toczyńska szpital pyrzyce