Wzmozone gnicie w jelicie cienkim moze powstac takze wtedy

Bardzo sprzyjające warunki do powstania wzmożonego gnicia w- jelicie powstają także w przypadkach zwężenia jelit, bakterie bowiem rozkładając papkowatą lub płynną zawartość jelitową wytwarzają związki chemiczne, które drażniąc jelita wywołują obfite wysiękanie do nich. Szczególnie pomyślne warunki do gnicia powstają w przypadkach zwężenia jelita cienkiego, gdy miazga pokarmowa, zawierająca dużo rozłożonego białka i stanowiąca wskutek tego dobrą pożywkę dla bakterii, pozostaje długo na jelicie. Klinicznie objawia się to między innymi znacznym zwiększeniem ilości indoksylu w moczu w porównaniu do indoksylurii w zwężeniu jelita grubego. Wzmożone gnicie w jelicie cienkim może powstać także wtedy, gdy gnijąca zawartość jelita grubego zostanie doń zarzucona ruchami wstecznymi jelita poprzez zastawkę okrężnicy. Niektórzy utrzymują, że niestrawności, jelitowej gnilnej jako samodzielnej czynnościowej jednostki chorobowej w ogóle nie ma. Ci natomiast, którzy uznają ją, podkreślają, że ona łatwo wiedzie wtórnie do chorób organicznych jelita pod wpływem stałego drażnienia jego ściany przez jady bakteryjne i wytwory rozkładu białka. Zwraca się uwagę, że prócz związków chemicznych nielotnych powstają przy tym także gazy, chociaż powolniej i w mniejszej ilości niż w niestrawności fermentacyjnej. Najwięcej wytwarza się metanu, nieco mniej dwutlenku węgla i wodoru, jeszcze mniej metylomerlcaptanu oraz siarkowodoru, które silnie ,drażnią jelita. Objawy i rozpoznanie. [patrz też: ropowica dna jamy ustnej, rosuwastatyna, grapil piła ]

Powiązane tematy z artykułem: grapil piła ropowica dna jamy ustnej rosuwastatyna